Klubi-ilta: The End of Glory Days? -projekti

FT, meriarkeologi Minna Koivikko esittelee "End of the glory days?"
-projektia etäklubi-illassamme 28.1. klo 18:00 alkaen

Suomen meriarkeologinen seura on mukana yhteistyökumppanina uudessa
Ruotsin laivastoa koskevassa tutkimushankkeessa (2021-2026). Suomen
osaprojektia vetää Museoviraston meriarkeologi Minna Koivikko ja hän
kertoo klubi-illassa projektista ja sen tavoitteista. Koko projektin
budjetti on 34.335.000 SEK ja sitä vetää Tukholman yliopiston Centre
for Maritime Studies (CEMAS). Kyseessä on suurin Itämeren piirissä
tehtävä meriarkeologinen yhteistutkimus.

Suomen alaprojekti liittyy Suomenlinnan vedenalaisesta kulttuuri-
maisemasta löytyviin hylkyihin, mutta se mahdollistaa myös muiden
Ruotsin laivaston alusten tutkimuksen ajanjaksolla 1450-1850.
Pääkohteena on kuitenkin Suomenlinna ja sen lukuisat puulaivojen hylyt.
Suomen osaprojekti on vielä suunnitteluvaiheessa, mutta MASilaisia
kutsutaan apuun dokumentoimaan hylkyjä fotogrammetrisesti, ottamaan
ajoitusnäytteitä ja osallistumaan kaivaustutkimuksiin. Tavoite on
käynnistellä kenttätöitä jo kuluvan talven aikana, mutta kaivaustutki-
mukset kuitenkin vasta vuonna 2022.

Klubi-illassa on esitelmän lisäksi tarkoitus keskustella ja kartoittaa
sitä, minkälaista myötäintoa ja osaamista seurasta löytyy projektin
yhteistyökumppanin roolissa.


Tervetuloa!

 

 

Kuva: Talvella 2011 sukellettiin Suomenlinnassa jään alla. Kuvassa Minna Koivikko
tutustumassa 1780-luvun jälkeiseen aikaan ajoitettuun puulaivan hylkyyn.
Kuva Petri Puromies, Museovirasto.

Linkki klubi-illan tallenteeseen on alla:

https://mas.mikrojebe.fi/videot/tammikuun%20klubi-ilta.mp4

 

 

  

 

Share