Koulutus- ja kenttätyöleiri Porkkalassa heinäkuun ensimmäisellä viikolla

Järjestämme yhdessä sidosryhmiemme kanssa meriarkeologisen koulutus- ja kenttätyöleirin heinäkuun ensimmäisellä viikolla Porkkalan Hylkypuistossa. Leirin pääasiallisena tarkoituksena on kouluttaa meriarkeologisten dokumentointi-, kaivaus- ja näytteenottomenetelmien hallintaa osana NAS:n nousujohteista koulutusjärjestelmää. Olosuhteiden salliessa, yhtenä tavoitteena on myös laadukkaiden ajoitusnäytteiden ottaminen puiston hylyistä, samoin kuin  videomosaiikin avulla dokumentoida päivittäinen tutkimustoiminta.

Hylyt sijatsevat 5-20m. syvyysalueella, joten ne soveltuvat kaiken tasoisille sukeltajille. Kaivaustyöskentely tosin edellyttää hyvää sukellustekniikan, -välineiden ja nosteen hallintaa, mutta kokemattomammatkin voivat osallistua inventointiin ja dokumentointtin.

Sukellus- ja työskentelyalustana meillä on Ari Kapasen Deeptech-alus. Majoitus- ja oleskelualueena on Vesa Saarisen Stella. Yhteysaluksena ja toisena sukellustukialuksena on Nousun Vuoksi. Lisäksi leirille on tulossa muitakin aluksia. Leirillä on käytössä 300bar paineilmakompressori ja tutkimme mahdollisuutta myös nitroxin osapainetäyttöihin. Osallistujamäärästä riippuen majoitus on joko aluksissa tai sen lisäksi läheisessä leirikeskuksessa. Aamuisin ja iltaisin on joka tapauksessa kuljetus Porkala Marinen rantaan, joten leirille voi tulla myös lyhyemmäksi aikaa.

Osallistujien maksettavaksi jäävä leiripäivän kustannus lieneen noin 20-30€/vuorokausi, joka sisältää ruoan ja majoituksen, paineilmatäytöt sekä venekuljetukset. Lopullinen kustannus vahvistetaan toukokuun aikana.

Alla on kuvattu leirin ohjelma ylätasolla. Ohjelma tarkentuu niin ikään toukokuun aikana. Tyypillinen leiripäivä sisältää 2-3 sukellusta, joissa harjoitellaan tai suoritetaan meriarkeologisia kenttätyömenetelmiä. Sukellusten väleissä on laitteiston ylläpitotehtäviä ja muiden sukeltajien auttamista sekä koulutuksia, joten varsinaista vapaa-aikaa ei päivisin juuri ole. Mikäli osallistujia on riittävästi, pyritään siihen, että joka toinen päivä osallistujilla olisi mahdollisuus sukeltaa alueen muissakin hylyissä.

Leirillä toimitaan Sukeltajaliiton määrittämien, vapaa-ajan sukellusharrastuksessa vakiintuneiden toimintatapojen ja turvallisuuskäytäntöjen pohjalta. Jokainen sukeltaja osallistuu toimintaan vapaaehtoisena talkoolaisena vastikkeetta ja on yksin vastuussa omasta turvallisuudestaan, varusteistaan tai aluksestaan tms. Leirin projektipäällikkö valitsee osallistujat kullekin päivälle jos leirille ilmoittautuu enemmän väkeä kuin aluksille mahtuu. Leirin osallistujat sitoutuvat noudattamaan projektipäällikön, sukellusvanhimman, kalustomestarin, vastaavan meriarkeologin sekä aluksen päällikön ohjeita parhaansa mukaan. Leirin osallistujat antavat kuvaus- ja julkaisuluvan leirillä kuvatulle video- ja kuvamateriaalille sekä median tekemille haastatteluille. Meriarkeologisella seuralla on talkoovakuutus, mutta muuten jokainen huolehtii omasta ja varusteidensa vakuutusturvasta haluamallaan tavalla. Leiri on avoin kaikille, mutta meriarkeologisen seuran jäsenet ovat etusijalla joten viimeistään nyt kannattaa liittyä jäseneksi!

Leirin ohjelma

  • Rakennusleiri 29.-30.6. jolloin roudataan kamoja Porkkalaan, poijutetaan kiinnitysankkurit ja kasataan mammutti- ja ejektoripumppujen imukanavat jne.

  • Koulutus- ja tutkimusleiri 1.-5.7. jolloin harjoitellaan kohteiden dokumentointia, näytteiden ottamista ja kaivaustekniikoita mm. pumppujen avulla. Tavoitteena on tehdä "koeoja" ejektoripumpulla lahden pohjukkaan ja paljastaa hyvä näytteenottokohta Tynnyrihylystä mammuttipumpun avulla.

  • 4.7. sidosryhmä½päivä yhteistyötahoille, medialle ja muulle toimistoaikaan liikkuvalle porukalle.

  • Purkuleiri 6.-7.7. jolloin puretaan ankkurointijärjestelyt ja pumppausvarusteet sekä roudataan ne takaisin varastoihinsa.

  • 6.7. sukeltajapäivä, jossa mahdollisesti vielä näytösluontoista tutkimustoimintaa

 

Share