NAS Part 1 meriarkeologian kenttätyökurssi

Seuramme järjestää viikonloppuna 15.-16. kesäkuuta 2019 kaksipäiväisen meriarkeologian kenttätyökurssin "NAS Part 1" Helsingissä. Kurssilla perehdytään meriarkeologian yleisimpiin kenttätyömenetelmiin niin luennoilla kuin harjoittelemalla altaassa. Suosittelemme kurssia kaikille, jotka eivät vastaavaa ole aiemmin suorittaneet ja aikovat osallistua heinäkuun koulutus- ja kenttätyöleirille. Kurssin suorittaneet saavat siitä todistuksen NAS-korttiinsa ja voivat näin ollen lukea kesän leirin osasuorituksena NAS Part 2 todistukseen.

NAS = Nautical Archaeology Society on kansainvälisesti tunnustetuin meriarkeologinen koulutusjärjestelmä, jota Suomessa edustaa Suomen meriarkeologinen seura. NAS:n koulutusjärjestelmästä löytyy lisätietoja täältä.

Kurssin tavoitteena on antaa osallistujille valmiudet itsenäisesti dokumentoida hylkyä sen päämittojen ja fotogrammetrisen kuvauksen avulla. Lisäksi tutustutaan intro-kurssia syvemmin alusten rakenteisiin, hykyyntymisprosesseihin ja kohteiden alustavaan tulkintaan. Kurssin aikana tehdään harjoituksia ja sovelletaan opittua myös allasolosuhteissa, joskaan sukeltaminen ei ole välttämätöntä.

Niin ikään kurssilla opitaan kohteen paikantamisen, lähestymisen ja turvallisen ankkuroinnin menetelmät. Tutustutaan ajoitus- ja muiden näytteiden ottamismenetelmiin sekä opetellaan rakenneosien ja alustyyppien alustavaa tunnistamista 3D-malleista. Myös oman kuvamateriaalin pohjalta tapahtuvaa 3D-mallintamista opetellaan.

Tarkempi agenda ilmestyy tähän toukokuun aikana, kunhan tilat ja kouluttajat saadaan varattua. Ilmoittaudu heti, jotta osaamme suunnitella kurssin allastoiminnan. Kurssille mahtuu noin 20 hlö. Lauantaina ollaan koko päivä Sukellusareenalla.

Kurssin hinta on 100€ sisältäen kaiken muun paitsi lounaat ja siirtymiset. Kurssi on avoin kaikille, mutta osallistujien on liityttävä seuran jäseniksi viimeistään kurssin alussa vastuuvakuutuksemme takia. Liittymismaksu ja jäsenmaksu vuodelle 2019 ovat yhteensä 30€.

Lisätiedot ja kysymykset: mas@mas.fi

Share