Vuosikokous ja tietoa avovesikauden toiminnasta

Seuran vuosikokous

Aika: 27. maaliskuuta 2023 klo 18-19

Paikka: Pedab Finland, Pohjoisesplanadi 25B (5krs), Helsingissä tai Teamssissa.

Seuran vuosikokouksessa käsitellään seuraavat asiat:

1. Kokouksen avaus.

2. Valitaan kokouksen puheenjohtaja, sihteeri, kaksi pöytäkirjan tarkastajaa ja kaksi ääntenlaskijaa.

3. Todetaan kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus.

4. Hyväksytään kokouksen työjärjestys.

5. Esitetään tilinpäätös, vuosikertomus ja tilintarkastajien lausunto.

6. Päätetään tilinpäätöksen vahvistamisesta ja vastuuvapauden myöntämisestä.

7. Käsitellään muut kokouskutsussa mainitut asiat

Mikäli seuran jäsen haluaa saada jonkin asian seuran päätettäväksi, on siitä ilmoitettava puheenjohtajalle (puheenjohtaja@mas.fi) 17.3.2021 mennessä, jotta puheenjohtaja voi ajoissa täydentää kokouksen esityslistaa.

Varsinaiset kokouskutsut on toimitettu jäsenille 14.03.2023 mennessä erikseen. Jos et ole sellaista saanut, laita viestiä mas@mas.fi

Ilmoittaudu vielä täällä jos tulet paikanpäälle: Ilmoittautuminen. Jos seuraat kokousta etänä - älä ilmoittaudu!

Tervetuloa!

Share