Porkkalan Hylkypuiston kehitys- ja ylläpitoavustukset

Suomen meriarkeologinen seuram koordinoi ja rahoittaa Porkkalan Hylkypuiston kehittämistä ja ylläpitoa. Nyt kaikilla seuran jäsenillä ja jäsenyhdistyksillä on mahdollisuus osallistua toimintaan ja/tai hakea siihen avustusta. Olemme perustaneet tänne: mas.fi/fi/toiminta/porkkalan-hylkypuisto pysyvän, hylkypuistotoiminnan koordinointiin keskittyvän sivuston.


 

Share