Seuran lausunto Porkkalan Kansallispuistosta

 

Puheenjohtajamme reagoi Helsingin Sanomien (HS) yleisönosastolla viime viikolla käynnistyneeseen keskusteluun, tuomalla esiin inhimillisen näkökulman eli muistuttamalla Porkkalan merialueen lukuisten kulttuuriperintökohteiden ainutlaatuisuudesta. HS oli sen verran lyhentänyt kirjoitusta ja vaihtanut otsikon, että alkuperäisen kirjoituksen rivien välissä ilmaistu huoli tulevan puiston mahdollisista rajoituksista yhteiseen kulttuuriperintöömme tutustumiselle (sekä veden alla että päällä) ei ehkä käy ilmi kovin selvästi. Se oli kuitenkin motivaatio keskusteluun osallistumiselle.

 

 

Todettakoon kuitenkin, että ellei jäsenistömme keskuudesta tuoda esiin voimakasta ja hyvin perusteltua vastustusta, niin Suomen meriarkeologinen seura pitää kannatettavana Porkalan Kansallispuiston perustamista ja osallistuu mahdollisuuksiensa mukaan sen edistämiseen. Erityisesti pyrimme vaikuttamaan vedenalaisen kulttuuriperintömme eli pääasiassa alusten hylkyjen tai niiden osien saavutettavuuden ja tunnettuuden parantamiseksi.

Ohessa kuva Helsingin Sanomien Mielipide -palstalla 1.9. julkaistusta kannanotosta.

#Siksi tietteellinen seura! #Porkkalan kansallispuisto #Vedenalainen kulttuuriperintömme

 

 

 

Share