UNESCO akreditoi seuramme!

 

 

 

 

 

 

 

YK:n kasvatus-, tiede- ja kulttuurijärjestö UNESCO:n vuonna 2001 hyväksytty vedenalaisen kulttuuriperinnön suojelun konventio akreditoi yhdeksännessä kokouksessaan kesäkuussa Pariisissa Suomen meriarkeologisen seuran ensimmäisenä pohjoismaisena instituutiona!

UNESCO-akreditointi / Yleissopimuksen keskeiset asiat / Meriarkeologinen seura lyhyesti / Kenttätyöleirin mediapäivä 4.7.

 

Meriarkeologisen seuran UNESCO-akreditointi

UNESCO:n konvention kokouksessa akreditoitiin vain kaksi uutta kansalaisjärjestöä (NGO), joista Suomen meriarkeologinen seura (MAS) sai siis kunnian olla toinen. Seuramme on ensimmäinen UNESCO:n akreditoima tieteellinen seura Suomesta ja ylipäätään ensimmäinen akreditoitu täysin suomalainen kansalaisjärjestö.

UNESCO:n vedenalaisen kulttuuriperinnön suojelun konventiolla on varsin tiukat kriteerit akreditoitaville kansalaisjärjestöille, eikä akreditointeja uusita automaattisesti, vaan ne on ansaittava. Konvention historian aikana vain 15 kansalaisjärjestöä on akreditoitu Unescon vedenalaisen kulttuuriperinnön suojelutavoitteiden toteuttamisesta. Suomen meriarkeologisen seuran akreditointi oli jopa pieni yllätys siinä mielessä, että Suomi ei valtiona ole vieläkään ratifioinut kyseistä, jo vuonna 2001 yleisesti hyväksyttyä YK:n vedenalaisen kulttuuriperinnön suojelun yleissopimusta.

Yleissopimus vedenalaisen kulttuuriperinnön suojelemisesta on kansainvälinen sopimus, jonka päätavoitteena on nimensä mukaisesti suojella vedenalaista kulttuuriperintöä eli arkeologisia kohteita kuten laivojen hylkyjä, rakennuksia tai muita inhimillisen toiminnan jäänteitä ryöstöltä, tuhoutumiselta ja luvattomalta hyödyntämiseltä sekä edistää yhteistyötä valtioiden välillä vedenalaisen kulttuuriperinnön säilyttämisessä ja hallinnassa.

Vuoden 2001 Unescon yleissopimus vedenalaisen kulttuuriperinnön suojelemisesta on ratifioitu useiden maiden toimesta, mukaan lukien monia valtioita, joilla on merkittäviä rannikko- ja meriympäristöjä. Yleissopimuksen ratifioineet valtiot sitoutuvat toteuttamaan sen periaatteita ja ryhtymään tarvittaviin toimenpiteisiin vedenalaisen kulttuuriperinnön suojelemiseksi ja hallitsemiseksi omilla toimialueillaan. Suomen meriarkeologinen seura tulee omalta osaltaan aktiivisesti edistämään yleissopimuksen ratifiointia myös Suomessa.

 

Yleissopimuksen keskeiset asiat ovat:

  1. Yleissopimus määrittelee sukelluskohteiden kulttuuriperinnön ja kuvaa sen soveltamisalaa korostaen sen merkitystä ihmiskunnan kulttuuriperinnölle.

  2. Sopimuksen ratifioineet valtiot ovat vastuussa vedenalaisen kulttuuriperinnön suojelemisesta ja säilyttämisestä omilla aluevesillään ja talousvyöhykkeillään. Valtioita kannustetaan kehittämään asianmukaista lainsäädäntöä, säännöstöä ja ohjeita sen turvaamiseksi.

  3. Yleissopimus kieltää vedenalaisen kulttuuriperinnön kaupallisen hyödyntämisen. Sen tavoitteena on estää tällaisen perinnön myynti, ostaminen ja kaupallisiin tarkoituksiin.

  4. Sopimuksen ratifioineita valtioita kannustetaan yhteistyöhön ja tiedonvaihtoon vedenalaisen kulttuuriperinnön suojelun, säilyttämisen ja tutkimuksen tehostamiseksi. Tämä sisältää myös koulutuksen ja kyvykkyyksien rakentamiseen liittyvien toimintojen edistämisen.

  5. Yleissopimus korostaa vedenalaisen kulttuuriperinnön merkityksen tiedottamisen tärkeyttä. Se kannustaa koulutusohjelmia ja julkisia tiedotuskampanjoita, joiden avulla voidaan edistää vastuuntuntoa ja arvostusta näitä kulttuuriperintökohteita kohtaan.

  6. Yleissopimus tarjoaa kehyksen kansainväliselle yhteistyölle ja avulle sopimuksen ratifioineiden valtioiden välillä vedenalaisen kulttuuriperinnön suojelemiseksi ja säilyttämiseksi. Tämä sisältää teknisen avun, asiantuntemuksen jakamisen ja taloudellisen tuen.

 

Suomen meriarkeologinen seura (MAS)

MAS on alan ainoa tieteellinen seura Suomessa ja on laissa määritellyn Tieteellisten seurain valtuuskunnan (TSV.FI) jäsenseura, joka tekee kiinteää yhteistyötä yliopistojen, tutkimuslaitosten ja Museoviraston sekä muiden viranomaisten kanssa niin uusien hylkyjen tunnistamisessa kuin vanhojen hylkyjen tutkinnassa. Seuran lähes pari sataa vapaaehtoista sukeltajaa tekevät valtaosan maamme meriarkeologisista kenttätutkimuksista ja vedenalaisen kulttuuriperinnön suojelutoimenpiteistä, kuten kiinnityspoijujen ja opasköysien asentamisista. MAS on yleishyödyllisenä tieteellisenä seurana saanut verottajalta nimeämispäätöksen, joka oikeuttaa yhteisöt hyödyntämään lahjoitusvähennystä lahjoituksissa seuramme toimintaan. Myös poliisi on myöntänyt seuralle rahankeräysluvan. Seuran lahjoitustilin numero on FI23 8146 9710 2922 68.

Toimintamme keskeisimpiä saavutuksia ovat mm.
- yli 100 fotogrammetrian avulla tuotettua hylkyjen 3D-mallia Sketchfab.com -palvelussa sekä hylyistä tehdyt C14-radiohiili- ja dendrokronologiset ajoitukset
- Porkkalan Hylkypuisto ja sen yhdentoista hylkykohteen laajat tutkimukset ja saavutettavaksi tekeminen kaikille sukeltajille sekä suurelle yleisölle
- meriarkeologian IKUWA7 maailmankonferenssin isännöiminen Helsingissä 2022

Seuran pitkän aikavälin tavoitteena on maailman luokan nähtävyydeksi luokiteltavan hylkyakvaarion perustaminen Suomeen, jossa meriarkeologit voisivat tehdä työtään julkisesti.

 

Saaristomeren kenttätyöleirin media- ja yleisöpäivä tiistaina 4.7.2023

Seuramme on perinteisesti järjestänyt median edustajille ja suurelle yleisölle mahdollisuuden tutustua meriarkeologisiin tutkimuksiin paikan päällä. Tällä kertaa teemme tutkimuksia Borstön saaristossa Saaristomerellä. Kuljetus tutkimusalueelle järjestetään Kasnäsin satamasta Kemiönsaaresta tiistaina 4.7. aamulla klo 10:00 ja paluu samaan paikkaan noin klo 16:00.

Tutkimusalueella median edustajilla ja yleisöllä on mahdollisuus tutustua tutkimusaluksiin, meriarkeologeihin sekä vapaaehtoisiin sukeltajiin ja seurata heidän työskentelyään veden alla videokuvan välityksellä. Sukeltajien kanssa voi myös keskustella sukeltajapuhelimen avulla. Seuralla on myös paljon valmista julkaisuvapaata, korkealaatuista kuva ja video (4k/FHD) materiaalia vedenalaisesta työskentelystä tai löydöksistä.

Yhteysaluksessa on vain rajallinen määrä paikkoja, siksi ennakkoilmoittautuminen on välttämätöntä: ILMOITTAUDU TÄSTÄ

 

Lisätiedot, materiaali- ja haastattelupyynnöt:

Markku Luoto

puheenjohtaja@mas.fi

040 844 9511

 

Kuvia konvention kokouksesta ja UNESCON päämajasta:

   

Konvention osanottajat UNESCO:n päämajan ulko- ja sisäpuolella. Kolmannessa kuvassa konvention NGO-edustajia (MAS:n Vesa Saarinen oikeassa laidassa)

 

 

 

 

Vasemmanpuoleisessa kuvassa MAS:n varapuheenjohtaja Vesa Saarinen kiittää akreditoinnista konvention sihteeriä Ulrike Guerinia, joka toi asian tiedoksi NGO-edustajille. Oikealla kuvakaappaus UNESCO:n sivuilla olevasta kokouspöytäkirjasta, jossa seuramme akreditointi todetaan.

    Vasemmanpuoleisimmassa kuvassa on kuuluisan Borstön aarrelaivan hylky, keskimmäisessä kuvassa sen peräkannella oleva Tahkon kivi ja paksua ankkuritouvia, oikeanpuoleisessa kuvassa on jäänteet kapteenin ginivarastosta - liekö Bombay Saphirea jonka pullo on saman kaltainen tänäkin päivänä?

   

Vasemmalla 3D-havainnekuva kuuluisan Vrouw Marian hylystä, keskellä sukeltaja tutkimassa sen mastoja sekä märssyjä ja oikealla kuvassa näkyy tuhansia liitupiippuja Vrouw Marian ruumassa.

-Loppu-

Share