Stor Träskö II "Linjatauluhylky"

Kirjoittaja: 
Hannu Konttinen
Piirros: 
Hannu Konttinen

Linjatauluhylyksi kutsuttu kohde sijaitsee Porkkalan edustalla Stor Träskön länsipuolella. Hylky on hajonnut useampaan kappaleeseen. Piirroksen esittämä kappale sijaitsee noin 60 metriä rannasta ja on 12 metrin syvyydessä. Hylky on ollut sukeltajien tiedossa jo useita vuosia. Valitettavasti se ei enää piirroksen tekovaiheessa ollut alkuperäisessä tilassa. Useita irtonaisia rakenneosia on liikuteltu kuluneiden vuosien aikana. Hylky on tammirakenteinen, tasasaumainen ja karneerattu, jykevärakenteinen alus. Hylky on todennäköisesti sotalaiva, vaikka mitään todisteita tästä ei ole toistaiseksi esitetty. Myöskään mitkään piirteet eivät nimenomaisesti viittaa kauppalaivaan. On kuitenkin todennäköistä, että läheiseltä matalikolta löydetyillä kanuunoilla ja tällä hylyllä olisi yhteys toisiinsa.

Hieman edempäää Stor Träskön rannasta ja syvemmältä noin 28 metrin syvyydestä on löydetty toinen, ilmeisesti samaan hylkyyn kuuluva kappale. Rakennusmateriaali ja rakennustapa on joka tapauksessa sama kuin edellisessä. Tätä rakenneosaa ei ainakaan vuoteen 1990 mennessä ole dokumentoitu, johtuen suuresta syvyydestä ja ennen kaikkea kohteen vähäisestä arkeologisesta arvosta.

On esitetty arvioita, että tämäkin hylky liittyisi Porkkalan selällä 1700 -luvun lopulla käytyihin taisteluihin ruotsalaisten sotavoimien huoltoyhteyden turvaamiseksi idän suuntaan. Kesällä 1989 sukeltajat ilmoittivat merimuseolle kahteenkin kertaan lähistöltä löytyneen suuren sotalaivan rungon. Myöhemmin sukeltajien poijuttaessa kohdetta ilmeni, että kysymyksessä on sama 28 metrin syvyydestä aiemmin löydetty hylynkappale.