Fiskars I

Kirjoittaja: 
Hannu Konttinen

Hylky sijaitsee n. 15 m etäisyydellä rannasta ja on erittäin huonokuntoinen. Puumateriaali on mädäntynyttä, mutta ei sienikasvuston lahottamaa. Hylky on uponnut jyrkän rinteen juurelle n. 70 astetta oikealle kyljelle kallistuneena. Va -näkyvyysolosuhteet ovat happamoituneessa järvessä erinomaiset (n. 5 - 6 m).

Hylyssä on suora ja melko pysty keularanka n. 6 m syvyydessä. Peräranka on n. 8 m syvyydessä. Molemmat osat ovat edelleen paikoillaan samoin kuin suurin osa pohjatukeista.

Kokonaisuudessaan hylky on n. 19 m pitkä ja 5 m leveä. Runko on rakennettu kuusesta tai männystä limisaumatekniikalla ilman sikoköliä. Keularangan pituudeksi on mitattu 200 cm ja perärangan 135 cm. Pohjalaudan leveydeksi on mitattu 25 cm.

Hylkyä voitaneen pitää kokonsa puolesta harvinaisuutena järvessä, joka on vain n. 3 km pitkä. Hylky kannattanee puhdistaa mudasta mammut -pumpulla sekä tehdä sarjakuvaus ja mittapiirros. Lisäksi voitaneen harkita puunäytteiden ottoa dendrogronologista iänmääritystä varten.