Fotogrammetria

Suomen meriarkeologisen seuran hylkyjen mallinnuspalvelu 2020

Seuramme on perustanut fotogrammetriaa hyödyntävän mallinnuspalvelun vedenalaisen kulttuuriperintömme tutkimusta ja dokumentointia helpottamaan. Palvelun ideana on yhdistää vedenalaista video- ja valokuvausta harrastavat sukeltajat tai ROV-kuljettajat sekä tietokoneiden fotogrammetrisia mallinnusjärjestelmiä - kuten Agisoft Metashape - tuntevat meriarkeologian harrastajat. Eri osaajien yhteistyöllä ja seuramme tarjoaman etälaskentapalvelun avulla voimme merkittävästi edistää tuhansien hylkyjemme tutkimusta. Kaikki seuramme jäsenet voivat osallistua tähän toimintaan, tarvitsematta hankkia kalliita ja nopeasti vanhenevia tietojärjestelmiä.

Yllä oleva kuva pyrkii havainnollistamaan palvelun toimintaa. Omaa tietokonettakaan ei välttämättä tarvita, vaan kameran muistikortin voi lähettää sihteerillemme tms. Tyypillisessä tapauksessa kuvamateriaali kuitenkin siirretään kameroista omalle tietokoneelle, josta se niin ikään siirretään Internetin kautta "MAS edustakoneelle", jossa pyörii "Metashape" mallinnusohjelma. Tätä edustakonetta voidaan etäkäyttää omalta tietokoneelta ja sen kautta voidaan myös hyödyntää Agisoftin pilvilaskentapalvelua enemmän tehoa vaativissa mallinnuksissa.

Mallinnuspalvelua koordinoi fotogrammetriatyöryhmä, joka järjestää sekä kuvaamiseen että mallintamiseen liittyviä koulutuksia säännöllisesti. MAS edustakone ja koko etälaskentapalvelu pilvipalveluineen on seuralaistemme hyödynnettävissä alla olevan varauskalenterin mukaisesti. Pääsääntöisesti palveluajat varataan pyyntöjen mukaisessa aikajärjestyksessä, mutta päällakkäisten pyyntöjen tapauksissa, seuran hallitus pidättää itsellään oikeuden priorisoida seuramme tarkoituksen kannalta merkityksellisempiä tutkimushankkeita.

Tähän tulee linkki vartin koulutusvideoon

Ja tähän linkki varauskalenteriin

Ota yhteyttä ja ilmoittaudu mukaan fotogrammetriatyötyhmään mas@mas.fi