Lainattava kalusto

Seura lainaa meriarkeologista tutkimusvälineistöä jäseniensä käyttöön

Kaikki seuramme henkilö- ja kunniajäsenet voivat lainata meriarkeologista tutkimusvälineistöä alla olevin ehdoin. Jäsenet voivat myös ehdottaa uusia kalustohankintoja hallitukselle.

 

Kalibrointikuutio edistyneeseen fotogrammetriatyöskentelyyn

Meriarkeologisten kohteiden kuvantamisessa myös kohteen pintakuvamateriaalin laadukkaalla toistumisella on keskeinen merkitys tieteellisen havainnoinnin kannalta. Erityisesti 3D mallien laadukas pinnoittaminen alkuperäisellä kuvamateriaalilla niin, että se kestää hyvin läheltäkin tapahtuvan tarkastelun, on alan kuumimpia tutkimuskysymyksiä. Erilaisia lähestymistapoja yhdistää laadukkaan kalibroinnin hyödyntäminen kulloisessakin kuvaustilanteessa. Ideaalitapauksessa jokainen kuvaussukellus aloitetaan kohteen välittömään läheisyyteen sijoitettua kalibrointikuutiota kuvaamalla ja keskeytyksettä jatkuvalla varsinaisen kohteen kuvaamisella. Tarkempia ohjeita kalibrointiin ja itse kuvaamiseen saa seuramme mallinnustyöryhmältä tai koulutuksista.

Seurallamme on 50x50x50cm kokoinen alumiinen kalibrointikuutio, jota lainataan jäsenille yleisten ehtojemme mukaan. Lainauspyynnöt ja tiedustelut: mas@mas.fi

Tulevia varauksia: 0kpl 00.00.0000 - 00.00.0000

 

Vedenalaiseen käyttöön tarkoitettu metallinpaljastin

Metallinpaljastimien digitalisoituminen on avannut kokonaan uuden tutkimussuunnan arkeologiassa. Veden alla pätevät kuitenkin samat säännöt kuin maallakin tunnettujen muinaisjäännösten läheisyydessä toimisesta. Seuramme laite on tarkoitettu potentiaalisten metallikautisten löytöalueiden inventointiin, sekä seuran tutkimuskohteiden analysointiin. Laite on helppokäyttöinen, mutta vaatii toki käsittelijältään jonkin verran enemmän sukelluskokemusta ja parityöskentelyä, jotta mahdolliset anomaliat saadaan paikannettua.

Seurallamme on Garrett Sea Hunter Mark II -merkkinen laite, jonka lainaamiseksi pitää yleisten ehtojemme lisäksi esittää tutkimussuunnitelma sekä lukea ja allekirjoittaa Museoviraston metallinpaljastinohjeistus. Lainauspyynnöt ja tiedustelut: mas@mas.fi

Tulevia varauksia: 1kpl 01.12.2019 - 31.12.2019

 

Langaton pintapuhelinyksikkö sukeltajan puhelimiin

Puheyhteys pinnasta sukeltajaan ja sukeltajien välillä on merkittävä turvallisuustekijä ja usein lähes välttämätön monimutkaisempia tehtäviä suoritettaessa. Seuramme pintapuhelinyksikkössä on noin 15m. anturikaapeli, jolla saavutetaan normaalitilanteessa hyvä kuuluvuus ainakin 40m. syvyyteen saakka. Vaakatasossa puhelin kantaa noin 200m. jos sukeltajanyksikön ja anturin välissä ei ole esteitä. Pintapuhelin on yhteensopiva ainakin Buddy-Phone, OTS ja OceanReef merkkisten sukeltajan puhelimien kanssa. Sukeltajanyksiköitä on sekä normireguun, että kokokasvonaamariin kiinnitettäviä, mutta suosittelemme lämpimästi jälkimmäistä.

Seurallamme on Ocean Reef M100 pintapuhelinyksikkö, jota lainataan jäsenille yleisten ehtojemme mukaan. Lainauspyynnöt ja tiedustelut: mas@mas.fi

Tulevia varauksia: 0kpl 00.00.0000 - 00.00.0000

 

 

Kaukoohjattava ROV/Drone syvemmällä olevien kohteiden kuvaamiseen

Meriarkeologisten kohteiden videokuvaan perustuvasta dokumentoinnista on fotogrammetriatyökalujen kehittymisen myötä tullut de facto standarityötapa. Se vaatii itämeren normaalioloissa noin tunnin sukelluksen per aari, josta pohja-aikakin on 45-50 minuutin tietämissä. Näin ollen virkistyssukeltajan tehokas työskentelysyvyys rajoittuu 20-25m. tietämille. Syvemmällä olevien kohteiden kuvaamiseen tai matalammallakin olevien laajempien alueiden kartoittamiseen seuramme on hankkinut erityisesti vedenalaiseen kuvaamiseen optimoidun ROV/Drone laitteen. Siinä on 4k UHD videokamera ja kuvaamista helpottava syvyys- ja asentoautomatiikka, jonka avulla ROV osaa pitää itsensä automaattisesti samassa kuvaussyvyydessä ja kallistuskulmassa liikehdinnästä huolimatta. ROVissa on 100m tietoliikennekaapeli ja se on myös laitteen maksimi syvyys. ROV:in operointiin tarvitaan myös Android/iPhone tyylinen tabletti tai vähintään 5" älypuhelin sekä siihen ladattava ohjelmisto.

Seurallamme on Gladius Mini videokuvaus-ROV/Drone, jonka lainaamiseksi pitää yleisten ehtojemme lisäksi suorittaa asennus- ja harjoittelukoulutus altaassa. Lainauspyynnöt ja tiedustelut: mas@mas.fi

Tulevia varauksia: 0kpl 00.00.0000 - 00.00.0000

 

Muuta tutkimusvälineistöä

Lisäksi seurallamme on hylkypuistojen perustamisessa tai kenttätyöleireillä tarvittavaa kalustoa kuten ejektori- ja mammuttipumppuja, poijuja, ankkureita jne. joita kaikkia ei voi luetella tässä vaan kysy lisää: mas@mas.fi

 

Yleiset lainausehdot

Nämä ehdot ovat versio 1.0 ja voimassa 1.11.2019 alkaen toistaiseksi. Lisäksi noudatetaan mahdollisia välinekohtaisia lisäehtoja.

1§ Seuran kalustoa lainataan vain sen henkilö- tai kunniajäsenille.

2§ Lainaaja on henkilökohtaisesti vastuussa kalustosta koko sen totetuneen laina-ajan ja sitoutuu korjauttamaan tai korvaamaan kaluston siihen kuntoon kuin se lainattaessa oli.

3§ Seuran hallitus voi edellyttää lainaajaa esittämään todisteen vakuutuksesta, joka kattaa lainattavan välineistön uuden vastaavan hankinta-arvolta.

4§ Lainausehdot ovat kaikille samat ja niistä lipsuminen tai myöhästyminen voi hallituksen päätöksellä aiheuttaa määräaikaisen tai pysyvän lainausoikeuden menetyksen.

5§ Pääsääntöisesti kalustoa lainataan pyyntöjen mukaisessa aikajärjestyksessä, mutta päällakkäisten pyyntöjen tapauksissa, seuran hallitus pidättää itsellään oikeuden priorisoida seuramme tarkoituksen kannalta merkityksellisempiä tutkimushankkeita.

6§ Lainauspyynnöt lähetetään sähköpostilla mas@mas.fi, kiireellisessä tapauksessa voi lisäksi soittaa puheenjohtajalle.

7§ Jokaisesta lainauksesta sovitaan kirjallisesti esimerkiksi sähköpostilla. Sopimukseen kirjataan vähintään: laina-aika, lainaaja (vastuullinen), yhteystiedot sekä tarkoitus johon välineistöä käytetään.

8§ Lainaustapahtumaan liittyvästä tutkimuksesta on toimitettava jonkilainen kirjallinen raportti esimerkiksi sähköpostilla: mas@mas.fi kuukauden kuluessa lainan päättymisestä.

9§ Myöhästymismaksu on 1% laitteen hankintahinnasta per päivä ellei muuta kirjallisesti sovita.

10§ Kun laina-aika on ylittynyt 14pv eikä muuta ole kirjallisesti sovittu, seura voi hallituksen päätöksellä katsoa kaluston siirtyneen lainaajan omistukseen ja vaatia siitä 2§ mukaista korvausta uuden vastaavan hankkimiseksi.

 

...